Witamy na naszej stronie
Close
Leśna 68 86-031 Osielsko
570 555 615 sklep@groszekosielsko.pl

I. Informacje ogólne
Regulamin Sklepu internetowego ZIELONYOSIELSKO zwany dalej „Regulaminem” określa zasady składania i ewidencjonowania zamówień w Sklepie internetowym www.groszekosielsko.pl, prowadzącym działalność w Osielsku przy ul. Leśnej 68, pod adresem internetowym www.groszekosielsko.pl i realizującym dostawy na terenie wsi Osielsko i bliskiej okolicy oraz dającym możliwość osobistego odbioru zakupów pod wyżej wymienionym adresem, jak i również możliwość wysyłki towarów na terenie państwa polskiego.

Sprzedawca i klient zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu.

  • Każdy Użytkownik, po zaakceptowaniu treści Regulaminu, zobowiązany jest do jego przestrzegania.
  • Regulamin jest dostępny w każdym czasie za pośrednictwem Serwisu.

♦ Klient
Klientem jest pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną. Klientem jest osoba, która dokonała Rejestracji i odwiedza Stronę internetową w celu dokonania Zamówienia w Sklepie internetowym www.zielonyosielsko.pl

♦ Konsument

Konsumentem jest pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Sklepu internetowego www.groszekosielsko.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje rejestracji lub nabywa towary w Sklepie internetowym.

♦ Strona Internetowa

Strona internetowa, pod którą prowadzony jest Sklep internetowy to www.zielonyosielsko.pl

♦ Sklep Internetowy

Sklep internetowy jest sklepem prowadzonym przez Sprzedawcę w Osielsku, przy ul. Leśnej 68, w którym zamówienia Towaru składa się za pośrednictwem strony internetowej. Zamówienia realizowane są na terenie Osielska i jego okolic poprzez dostawę autem lub poprzez odbiór zamówienia osobiście przez Klienta w kasie sklepu, znajdującym się pod powyższym adresem, lub w sklepie „Zielony” mieszczący się przy ul. Fordońskiej 239 w Bydgoszczy.

 

♦ Towar

Towarem są produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, na które Klient może złożyć zamówienie.

♦ Zamówienie

Oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zakupu konkretnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego przez Klienta, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się na stronie internetowej produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku uwidaczniającego koszyk opisanego jako „Dodaj do koszyka”. Następnie pojawia się opcja „Szczegóły płatności”, gdzie w wybranych polach uzupełniamy swoje dane. Wybieramy sposób wysyłki i płatności.

W Naszym sklepie zamówienie odbywa się
♠ telefonicznie na numer 570-555-615
♠ wysyłając maila na adres sklep@groszekosielsko.pl
♠ wysyłając wiadomość przez Formularz kontaktowy 
♠ na stronie sklepu bez obowiązku zakładania konta Klienta

 Sprzedawca przesyła Zamawiającemu na podany przez niego w procesie rejestracji adres e-mail potwierdzenie zamówienia.
  • Zamawiający może składać zamówienia 24 h na dobę, w każdy dzień tygodnia.
  • Zamówienie nie będzie dostarczone jeśli Zamawiający nie wpłaci na konto należytej kwoty w przeciągu 3 dni roboczych, wówczas zamówienie zostanie anulowane.
  • Sprzedawca powiadamia ścieżką email Zamawiającego o odebraniu zgłoszenie zamówienia, wpłynięciu na konto pieniędzy i wysyłce zamówienia.
  • Zamawiający może zrezygnować z zamówienia nie wpłacając pieniędzy na konto bądź drogą e-mail.

♦ Dostawa towaru

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji wieku osoby odbierającej towar. Jeśli okaże się, że osoba ta ma mniej niż 18 lat i żadna inna osoba nie może odebrać towarów, a gdy przedmiotem zamówienia są wyroby tytoniowe, sprzedawca odmawia wydania tych towarów.

Dowóz towaru następuje od poniedziałku do soboty, w godzinach 10-18.

Dostawy nie będą realizowane w dni ustawowo wolne od pracy.

Sprzedawca dostarcza towar z paragonem fiskalnym. Jeżeli Zamawiający chce otrzymać fakturę VAT, powinien wpisać dane niezbędne do wstawienia faktury, tj. nazwę firmy, numer NIP, adres firmy.

Sprzedawca nalicza sobie koszt dostawy w wysokości 9 zł.

♦ Gdzie dostarczamy?

Sprzedawca dostarcza towar na terenie Osielska lub dostarcza towar do sklepu Zielony, na ulicy Fordońskiej 239, skąd można odebrać towar osobiście.

Towar dostarczamy na terenie Osielska, Niw, Czarnówczyna i Zamczyska.

♦ Płatność za zakupy

Zamawiający ma możliwość ze skorzystania z płatność on-line, poprzez przelew na rachunek sklepu, lub opcję PayU.

Płatność przy odbiorze gotówką, bądź kartą.

Wpłaty należy kierować na rachunek sklepu: ING 58 1050 1139 1000 0092 8000 3220

Sklep Groszek Osielsko, ul. Leśna 68, 86-031 Osielsko.

Towar zostaje wysłany w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedającego. W tytule przelewu prosimy o wpisanie za jaki towar zostaje dokonana wpłata i numer zamówienia np. Tonik Kinley, zamównienie nr 1235454. Jeżeli kupujący decyduję się na dostawę przesyłką kurierską dodatkowo musi wpłacić na konto sklepu opłatę za kuriera.

♦ Rabat zakupowy/ kupon

Wszelkie rabaty lub kupony dostępne na stronie nie obowiązują na artykuły promocyjne bądź gazetkowe.

 

♦ Reklamacje i zwrot towarów.

Zamawiający przed dokonaniem odbioru towaru ma możliwość sprawdzenia ich w obecności dostawcy.  Sprzedawca zaleca nieprzyjmowanie uszkodzonych towarów. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową po jego wydaniu zamawiający ma prawo złożyć reklamację przy dostawcy lub w kasie sklepu Leśna- Fordońska. W celu rozpatrzenia reklamacji zamawiający musi posiadać paragon potwierdzający zakup w Naszych sklepach. Po zapoznaniu się ze sprawą następuje natychmiastowy zwrot gotówki bądź wymiana towaru. W przypadku Towarów, na które producent udzielił gwarancji, dokument gwarancji dostarczany jest wraz z Towarem, przy czym dokument ten wymaga potwierdzenia w Placówce.

Zwrot może być dokonany  w przeciągu 14 dni od zakupu towarów. Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni. Jeśli reklamacja zostanie uwzględniona następuje zwrot gotówki, wymiana produktu na nowy bądź naprawa w serwisie (jeśli chodzi o sprzęty objęte reklamacją producenta).  Kupujący pokrywa koszty zwrotów towarów.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących towarów:

  1. Nabiał wszelkiego rodzaju
  2. Towar uszkodzony po odbiorze przez klienta

Nie bierzemy odpowiedzialności za towary uszkodzone w trakcie przesyłki.

Formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

 

We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.

Telefon: 570 555 615
86-031 Osielsko
Leśna 68